Rum (18)

Ny serie med titlen “Rum (18)”

Fotogravure på 350 gram Hahnemühle papir

Antal: 6 eks. nummereret og signeret.

Papirformat: ca 40 x 27 cm.

Pris: DKK  2.400 kr. inkl. moms.

clifforth@gmail.com