GO

GO – the publication
Created in the context of the exhibition “GO”
Udgivet af forlaget: SPACER
Oplæg på 50 eksemplarer

ISBN 978-87-971029-0-9
Trykt hos: Eks-Skolens Trykkeri

Støttet af: Nørrebro Lokaludvalg 
Til rådighed hos: The Package

The Package is a space where the clash of mixed medias is a force of power. Drawing, sculpture, painting, sound (live act), visuals – all in (klar parat) GO!

Peter Fabers Gade 28, Kælderen 2200 Copenhagen, DK

LINK
1) The Package (Facebook)
2) GO (Facebook event)
3) Emil Keller Skousen (Facebook) 
4) Friederike Jäger (Hjemmeside)