KOLLEKTIV UDSTILLING – COBRA RUMMET

Kollektiv Udstilling 
28. oktober – 5. november 2017
COBRA-rummet ved Sophienholm, Kgs.Lyngby, Danmark

‘KOR’

Kollektiv Udstilling er navnet på en kunstnergruppe, der arbejder på at skabe kunst i fællesskab, og ud fra en fælles afsender. Vi deler ligeligt af materialer, viden og arbejdsmetoder i en fælles pulje. Her opstår værker i mødet og sammenstødet med hinanden. Kollektiv Udstilling er et idealistisk kollektivt projekt, der eksperimenterer med at fjerne fokus fra den enkelte kunstner. Vi vil finde en mere processorienteret demokratisk udstillingsform, hvor nye fortællinger opstår og praksisser smelter sammen i et fælles udtryk.

På den aktuelle udstilling Kor i COBRA-rummet har kunstnerne skabt nye værker med et særligt fokus på tegningen som udtryksform. Kollektiv Udstillings ønske er en ophævelse af egoet og åbne op for det umiddelbare inspireret af COBRAmalernes eksperimentæren med det spontane. Kunstnerne har påbegyndt tegninger og derefter overgivet papiret til en fælles bunke. Herefter har andre tegnet videre og svaret på de tidligere processer. Dette har skabt en helhed af multifacetterede stemmer, hvor teknikker, afsendere og materialer udgør et mangfoldigt samspil.

På udstillingen kan man se udvalgte papirværker installeret fra processen med teknikker som akvarel, farvekridt, oliemaling og kridt, blæk og blyantstegning. Herudover har kunstnerne lavet en publikation med papirværkerne fra 6. juli til 28. oktober 2017.

Kunstnergruppen består af nyuddannede billedkunstnere fra henholdsvis Bergen Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi og Det Kongelige Kunstakademi i København. Kunstnergruppen er: Julie Clifforth, Katja Maja Pedersen, Nour Fog, Maj Bjørnholdt Kjærsig, Johanne Rude Lindegaard og Veronica Rigét.

Udstillingen er kommet i stand i samarbejde med Lyngby Kunstforening.