Skip to content

| TEXT |

Forløbet af en handling og erkendelsen af, at den ene handling fører til den næste i en uendelig rytme, er fundamentet i min tankevirksomhed. Forståelsen af processen som den mest grundlæggende og uundværlige, er derfor med til at forme både min arbejdsgang og værkerne. Ved at anvende et bredt spektrum af teknikker og industrielle materialer, indgår jeg i en dialog, der strækker sig imellem objekter og arkitektur.

Gennem en flydende og intuitiv proces, søger jeg en materialefølsomhed, hvor skulpturen bidrager til en samtale mellem det følelsesmæssige og fysiske rum. Sensorisk hukommelse, impulser og abstrakte refleksioner, er ofte hvad der kickstarter et værk. Mine værker har en skrøbelig karakter og er et mix mellem konstruktion og objet trouvé.

Såvel i installering som i udtryk, trækker mine skulpturer på klare referencer og inspiration fra Græske ruiner og ruiner som begreb. Ved græsk arkitektur hersker et særligt fokus på rum, skala og krop, som er nogle af de lighedspunkter der også kan opleves i mødet med mine skulpturer. 

//

The course of things, and the realization that one thing leads to the next in an infinite rhythm, lies at the heart of my thinking and practice. The understanding of process as the most fundamental and indispensable is shaping my workflow.

In my practice, I focus on sculpture. By employing a broad spectrum of techniques and industrial materials I engage in a dialogue that stretches between objects and architecture.

Through a fluent and intuitive process, I seek a material tactility that encourages a conversation between emotional and physical space. Sensory memory, unprocessed impulses, and abstract reflections are often what sets the work process going. The exhibited sculptures have a fragile nature and are a mix between construction and objet trouvé.

In both installation and appearance, my sculptures draw clear references to the classical antiquity—or our modern experience of it; the ruins. In Greek architecture, there is a special focus on space, scale and body, which are some of the similarities that can also be experienced in the encounter with my sculptures.