Information

MIT ARBEJDE kommer til udtryk i mange forskellige medier, og omkredser feltet mellem arkitektur, hukommelse og materialer. Min fokus er at udforske kunstens mange udtryksformer netop indenfor materialer og teknikker. Jeg har dog oftest særligt fokus på skulptur og tegning.

Jeg er fascineret af sensorisk hukommelse, hvor man fastholder helt ubearbejdede sanseindtryk (lys, lyd, kropsberøringer, osv.) i ganske få sekunder, indtil de eventuelt bliver genstand for ens opmærksomhed. Mit fokus omhandler og henviser særligt til lys og skygger, arkitektur, natur, og i det hele taget den atmosfære vi er omgivet af. Jeg bruger sensorisk hukommelse i mine tegninger og skulpturer. Derfor rummer de ofte en form for udefinerbar abstrakt arkitektonisk atmosfære. Skulpturerne opstår i et krydsfelt mellem skitser og erindringer fra et sted jeg har været, i kombination med en umiddelbar nysgerrig tilgang til materialer så som beton, marmor, sand, kobber, metal, glas osv.

Lys er et vigtigt aspekt i mine værker. Jeg er optaget af lys og den måde det påvirker arkitekturen og skaber skygger. I mit perspektiv er skyggen på lige niveau med objektet der skaber den.

Erindringer kombineret med en følelse af nysgerrighed er min drivkraft.

MY WORK is expressed in a long variety of mediums and encircles the field between architecture, memory and material. My focus is to explore the many ways of expression within materials and techniques. However, I often focus on sculpture and drawing.

I am fascinated by sensory memory, where you maintain unprocessed sensory impressions (light, sound, body touches, etc.) for a few seconds before they become center of attention. My focus refers especially to light and shadows, architecture, nature, and, in general, the atmosphere we are surrounded by. I use sensory memory in my drawings and sculptures. Therefore, they often contain a form of indefinable abstract architectural atmosphere. The sculptures arise in a cross-section between sketches and memories from a place I have been combined with an immediate curious approach to materials such as concrete, marble, sand, copper, metal, glass, etc.

Light is an important aspect of my works. I am captivated by light and the way it affects the architecture and creates shadows. In my view, the shadow is on an equal level with the object that creates it.
Memories combined with a sense of curiosity is my force.

“I trust that whatever I find it will be a matter of coincidence of coincidences”

“The astronaut, traveling into the ocean of space. Under the surface, the tourist finds endless unexplored fields. Observing, remembering, building an understanding, the astronaut and the tourist speaks the same language”

The Artist